Zarządzenie z dn. 19.03.2020 r. w sprawie organizacji pobytu na terenie PMP osób niebędących pracownikami PMP w związku z zapobieganiem rozprzestrzenianiu koronawirusa SARS-CoV-2


W trosce o dobro pracowników i partnerów biznesowych, w związku z koniecznością zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2, z dniem 19 marca 2020 roku zarządzamy

  1. Całkowity zakaz wstępu na teren obiektów PMPoland S.A. i PMP Group Sp. z o.o. dla osób niebędących pracownikami PMP za wyjątkiem:
  • przedstawicieli instytucji i organów państwowych lub przedstawicieli administracji publicznej działających na podstawie odrębnych przepisów,
  • osób realizujących usługi transportowe na rzecz PMP w ramach bieżącej działalności,
  • pracowników firm zewnętrznych świadczących pracę na terenie PMP w ramach bieżącej działalności.
  1. Obowiązek noszenia masek ochronnych ograniczających ryzyko transmisji wirusów przez:
  • przebywających na terenie PMP przedstawicieli instytucji i organów państwowych lub przedstawicieli administracji publicznej,
  • przebywające na terenie PMP osoby realizujące usługi transportowe.

Niniejsze zarządzenie obowiązuje do odwołania.


wróć