Zarząd Korporacji


Rada nadzorcza

Zbigniew Manugiewicz
Przewodniczący Rady Nadzorczej
Ronna Braaten
Członek Rady Nadzorczej
Bogdan Łada
Członek Rady Nadzorczej

Prezes Grupy

Mirosław Pietraszek
Prezes - PMP Group

Grupa Operacyjna

Bogdan Łada
Wiceprezes ds. Finansów - PMP Group
Przemysław Klimczak
Wiceprezes ds. Technologii - PMP Group
Maja Mejsner
Wiceprezes ds. Rozwoju Biznesu i Marketingu - PMP Group
Wojciech Niemczyk
Wiceprezes ds. Sprzedaży
– PMP Group
Patrycjusz Rak-Miąsik
Wiceprezes ds. Personalnych – PMP Group
Piotr Rakowski
Wiceprezes ds. Produkcji i Montażu – PMP Group

Oddziały

Mirosław Pietraszek
Dyrektor Generalny
- PMPoland
Frank Yu
Dyrektor Generalny
- PMP IB
Rocky Matuska
Dyrektor Generalny – PMP Americas
Bogusław Dobrosielski
Dyrektor Generalny
– PMP Rolls & Service
Adriano Lazzini
Dyrektor Generalny
- PMPower
Jarosław Kuzioła
Dyrektor Generalny
- PMPKonmet
Bogdan Łada
Dyrektor Generalny
- PMP Financial Center

wróć