Rozwiązania dla producentów Tissue


PMP Energy Saving Solutions

Kluczowe Produkty:

Stalowy cylinder Intelli-YD® (12’, 15’, 16,’ 18’, 22’):
  • 10-12% higher evaporation rate compared to outdated technologies,
  • Zoptymalizowany transfer ciepła,
  • Trwała metalizacja,
  • Termiczna izolacja (przewidywana oszczędność pary do 5%).

Intelli-Hood® nakrywa cylindra Yankee:

  • Wysoka wydajność,
  • Ultra niskie jednostkowe zużycie energii,
  • Precyzyjna kontrola temperatury I prędkości nadmuchu,
  • System odzyskiwania energii z wydmuchu,
  • Jednolita wydajnośc suszenia.

wróć