Przebudowy wykonywane przez PMP


Maszyny do produkcji Papieru i Kartonu

Przebudowy wykonywane przez PMP

Standardowe przebudowy wykonywane przez PMP obejmują zmianę starych, nieefektywnych sekcji maszyny i zastosowanie zupełnie nowych elementów technologicznych, aby osiągnąć wyższą wydajność lub lepszą jakość produktu końcowego. Ten rodzaj przebudowy obejmuje: zrozumienie celów przebudowy, dokładne obliczenia, pomiary na miejscu, planowanie, projektowanie nowego sprzętu i wytwarzanie nowych podstawowych jednostek technologicznych, wstępny montaż w zakładzie PMP, wszystkie niezbędne testy, transport do papierni ,regulacje, ustawienia mechaniczne i optyczne na miejscu, prace inżynieryjne w papierni, uruchomienie technologiczne i pomoc po uruchomieniu itp.

  • Analiza wymagań
  • Aplikacja/ projektowanie / produkcja
  • Aplikacja systemów pomocniczych
  • Niezbędne remonty i renowacje istniejących elementów
  • Odbiory warsztatowe w PMP (FAT)
  • Transport
  • Montaż, ustawienia geodezyjne (lub optyczne jak ktoś woli)
  • Sprawdzenie urządzeń/instalacji oraz testy przed rozruchem
  • Rozruch technologiczny / wsparcie i usługi porozruchowe

wróć