Przebudowa maszyn


Maszyny do produkcji Tissue

Standardowa przebudowa wykonywana przez PMP obejmuje zmianę starych, nieefektywnych sekcji maszyny i zastąpienie ich nowymi elementami technologicznymi w celu osiągnięcia wyższej wydajności lub lepszej jakości produktu końcowego. Ten rodzaj przebudowy obejmuje: analizę celów przebudowy, dokładne obliczenia, pomiar na miejscu, planowanie, projektowanie nowego sprzętu i wytwarzanie nowych bazowych jednostek technologicznych, wstępny montaż w warsztacie PMP, wszystkie niezbędne testy, transport do papierni , regulacja, ustawienie optyczne i montaż na miejscu, uruchomienie techniczne, uruchomienie technologiczne oraz pomoc po uruchomieniu.
  • Analiza wymagań
  • Zastosowanie jednostek bazowych / projektowanie / produkcja
  • Aplikacja systemów pomocniczych
  • Niezbędne usługi remontowe
  • Testy/Odbiory fabryczne (FAT)
  • Transport
  • Uruchomienie / optyczne ustawienia
  • Rozruch Technologiczny / pomoc po uruchomieniu

wróć