PMP Phoenix Concept™ - A New value for Existing Machinery - PMP Passion Comes First Campaign 2016


Dobry kapitan wie, że tylko odpowiednie przygotowanie, wiedza, doświadczenie i dobrze dobrana załoga gwarantują sukces całego rejsu. Dzisiejsi papiernicy musza być jak dowódcy okrętów szczególnie w przypadku, kiedy planują zmianę profilu produkcji swoich maszyn.

Konieczne wtedy staje się znalezienie nowych rozwiązań na bazie posiadanych zasobów, przezwyciężenie trudności i osiągnięcie zamierzonego celu. Konwersje maszyn są możliwe, jeżeli wybierzesz partnera, który zajmie się wszystkimi etapami realizacji i udzieli ci niezbędnego wparcia. Wtedy twoja maszyna powstanie z popiołów jak Fenix otwierając drogę do oceanu nowych możliwości

Zapraszamy do obejrzenia kolejnego filmu naszej kampanii Passion Comes First 2016 “PMP Phoenix Concept™ - A New value for Existing Machinery”, w którym wystąpił nasz kolega Przemysław Klimczak.


wróć