Dostawcy


PMP

Wartości, którymi kieruje się PMPoland.

Przejrzysty proces zakupowy oraz dostarczanie naszym klientom satysfakcjonujących rozwiązań / zaawansowanych technologii to wartości którymi kieruje się PMPoland. W obu z nich nasi partnerzy biznesowi i dostawcy odgrywają znaczącą rolę, dlatego PMPoland ciągle doskonali swoją bazę dostawców. Obecnie współpracujemy z dostawcami z całego świata. Strategia PMPoland dotycząca bazy dostawców polega na budowaniu relacji w obszarach zapewniania jakości, optymalizacji kosztów oraz terminowości dostaw. Doceniamy również zaangażowanie naszych partnerów w ciągłe podnoszenie standardów technologicznych jak i inwestowanie w rozwiązywania przyjazne środowisku naturalnemu.
W związku z powyższym strategiczni dostawcy podlegają procedurze zatwierdzenia i wpisania na Listę Zatwierdzonych Dostawców PMPoland.
Zatwierdzenie dostawcy odbywa się w 3 etapach:

  1. Wypełnienie Ankiety Nowego Dostawcy.
    POBIERAM ZAŁ. 1
  2. Audyt u dostawcy
    POBIERAM ZAŁ. 2
  3. Finalizacja dostawy
    POBIERAM ZAŁ. 3

Złoty dostawca, platforma zakupowa...

Po pozytywnym spełnieniu powyższych etapów podejmowana jest decyzja o wpisie na listę.
Aby zapewnić wysoki poziom współpracy, PMPoland dokonuje systematycznej oceny dostawców według zdefiniowanych kryteriów: koszty zakupu, jakość, terminowość (niezawodność) oraz elastyczność.
Dla partnerów którzy są najwyżej oceniani oraz wzmacniają markę PMPoland przyznawany jest tytuł: Złoty Dostawca PMP.
Aby ułatwić współpracę z dostawcami, PMPoland wdrożyło platformę zakupową, która stanowi zbiór nowoczesnych narzędzi elektronicznych wspierających realizację procesów zakupowych. Ponadto pozwala na maksymalne wykorzystanie czasu i potencjału firmy poprzez innowacyjne podejście w otrzymywaniu zapytań i składaniu ofert z obszaru komponentów i zakupów indirect. Rejestracja dostawców na platformie zakupowej PMPoland dostępna jest na stronie:

WCHODZĘ NA PLATFORMĘ ZAKUPOWĄ

Dostawcy systemów i usług, którzy są zainteresowani kontaktem i nawiązaniem współpracy z PMPoland powinni w pierwszej kolejności wypełnić Ankietę Nowego Dostawcy i przesłać na adres: ...@pmpgroup.com. Przy pierwszym kontakcie prosimy o zapoznanie się i podpisanie Umowy o Zachowaniu Poufności.

wróć