Przebudowy Phoenix Concept™ - wartość dodana dla istniejących maszyn

Phoenix pl

Przebudowy Phoenix Concept™ BASIC – założeniem jest przebudowa starych, niesprawnych sekcji maszyny papierniczej polegająca na zainstalowaniu nowych jednostek technologicznych. Celem przebudowy jest zwiększenie możliwości produkcyjnych maszyny papierniczej oraz poprawa jakości finalnego produktu. Czasami modernizacja dodatkowo obejmuje ograniczenie wibracji konstrukcji linii produkcyjnej. Zakres przebudów typu BASIC najczęściej obejmuje: określenie celów przebudowy ciągu maszynowego, dokładne obliczenia technologiczne, pomiary istniejącej maszyny, przygotowanie harmonogramu prac, zaprojektowanie i wytworzenie wymienianej sekcji maszyny papierniczej uwzględniając nowe kluczowe, z technologicznego punktu widzenia, produkty, wstępny montaż na warsztacie PMP oraz przeprowadzanie niezbędnych testów, dostarczenie urządzenia do papierni, pomiary geodezyjne, montaż właściwy, sprawdzenie urządzania oraz jego uruchomienie oraz usługi gwarancyjne. Przebudowy Phoenix Concept™ typu BASIC bazują na standardowych produktach platformy PMP Intelli-Technology® (rozwiązanie dla wytwórców papierów) oraz platforma Intelli-Tissue® (rozwiązanie dla wytwórców papierów higienicznych).

Przebudowy Phoenix Concept™ ADVANCED – założeniem jest połączenie nowych technologicznych urządzeń takich jak wlewy hydrauliczne, nowe sito, sekcja prasowa czy nawijarka wraz z odnowionymi częściami z istniejącej maszyny papierniczej. Projekt może bazować na przenoszonej linii technologicznej bądź połączenie dwóch istniejących linii wraz z nowymi technologicznymi jednostkami. Głównym celem przeprowadzenia przebudowy typu ADVANCED jest znaczące obniżenie kosztów inwestycyjnych (nawet o 50%) w porównaniu do inwestycji w nową linię technologiczną. Typowa przebudowa Phoenix Concept typu ADVANCED obejmuje elementy zawarte w przebudowie typu BASIC i dodatkowo rozszerzona jest o przeniesienie maszyny papierniczej/tissue (jeśli projekt to przewiduje), projekt nowej linii, serwis istniejących urządzeń   oraz instalacje nowych urządzeń oraz zmodernizowanych. Szerszy zakres wymaga większego nakładu pracy oraz integracji procesów technologicznych i logistycznych.

Przebudowy Phoenix Concept™ PREMIUM – to rodzaj przebudowy wybieranej szczególnie przez klienta korporacyjnego i stanowi najbardziej zaawansowany rodzaj przebudów przeprowadzanych przez PMP. Przebudowy Phoenix Concept™ typu PREMIUM mogą obejmować obszary opisane powyżej jako BASIC i PREMIUM, jednak wzbogacone są projekt i rozwój urządzeń bądź części projektowanych wyłącznie na potrzeby klienta. Tego typu projekty zapewniają wysoki stopień poufności i stanowią doskonałą możliwość wynalezienia rewolucyjnych rozwiązań, które mogą przyczynić się do zbudowania przewagi konkurencyjnej. W przypadku modernizacji PREMIUM faza projektowa jest znacznie bardziej wymagająca i czasochłonna. Często dyskusji podlega wiele rozwiązań, z których wybierane jest jedno najbardziej optymalne dla przeprowadzanej inwestycji.  Przebudowy Phoenix Concept™ PREMIUM są zaawansowanymi technologicznie projektami wymagającymi świadomego podejścia oraz doświadczenia w branży papiernieczej.

 

Contact us
e-mail:marketing@pmpgroup.com
Follow us: