Przygotowanie masy

stock prep pl

W projektach maszyn tissue typu turn-key PMP Group oferuje kompleksowe projektowanie systemu przygotowania masy obejmującego zarówno linię na czystą celulozę, jak i makulaturę, linią braku własnego oraz systemem wody obiegowej. Zakres dostawy urządzeń zależy od wymagań klienta. PMP Group, by zoptymalizować koszty inwestycji, oferuje częściowe lub kompleksowe dostawy urządzeń przygotowania masy. W projektach PMP używany jest wysoko zaawansowane oprogramowanie bilansu przepływów, który pozwala na przeprowadzenie pełnej symulacji całego procesu w czasie rzeczywistym.

Oddzielne linie przygotowania masy na krótkie i długie włókno

Różne typy włókna (LBKP - krótkie włókno i NBKP - długie włókno) powinny być w różny sposób obrabiane, by otrzymać odpowiednie właściwości masy oraz w konsekwencji - możliwie najlepszą jakość produktu. Oddzielne linie długiego i krótkiego włókna pozwalają na przetwarzanie surowca w najbardziej właściwy sposób, w odniesieniu do aplikacji i pochodzenia surowca. Również pozwoli to całemu systemowi uzyskać elastyczność, by móc w przyszłości dopasować się do oczekiwań na rynku. Dwie oddzielne linie na długie i krótkie włókno wraz z trzecią linią przetwarzającą suchy brak, jest obecnie rozwiązaniem najbardziej nowoczesnym dla zakładów produkujących tissue na bazie włókien pierwotnych.

Zalety przygotowania masy PMP Group:

  • Optymalny system, niskie zużycia energii elektrycznej i wysoki wskaźnik uzyskania masy - przygotowanie masy i krótka pętla są zaprojektowane przy użyciu oprogramowania, które pozwala na wykonanie dynamicznych symulacji procesu. Dzięki temu mamy szansę modelować zjawiska zachodzące w dłuższych przedziałach czasowych.
  • Systemy PMP Group (maszyneria, rurociągi, kanały, zbiorniki, kadzie) są produkowane ze stali kwasoodpornej, wszędzie, gdzie jest kontakt z masą. Dzięki temu żywotność systemu jest znacznie dłuższa w porównaniu do konstrukcji ze stali czarnej.
Contact us
e-mail:marketing@pmpgroup.com
Follow us: