Intelli-Reel® i system zaprowadzania wstęgi

nawijak tissue pl

PMP Nawijarka PMP Intelli-Reel® jest integralną częścią PMP Intelli-Tissue® maszyny tissue. Sposób działania nawijarki ma poważne znaczenie dla jakości tissue w zwoju, jak również dla ciągłości pracy maszyny. Urządzenie jest zaprojektowane do nawijania dowolnych typów papieru tissue. Nawijarki PMP pracują z wysoką sprawnością osiągając optymalne parametry nawijanego zwoju. Jako rezultat finalny otrzymujemy równomiernie i równo nawinięty zwój, gotowy do dalszego procesu przetwórstwa.

Zalety nawijarki PMP Intelli-Reel®:

 • Odciążanie w dźwigniach pierwotnych nawijarki - brak uszkodzeń papieru od samego początku, doskonałe zaprowadzanie papieru
 • Kontrolowany docisk w dźwigniach wtórnych - doskonała struktura zwoju, papier na zwoju równy na każdej średnicy
 • Kontrolowane przekazywanie docisku z dźwigien pierwotnych do wtórnych, doskonała struktura zwoju
 • Łatwa obsługa nawijarki - obsługa całkowicie zautomatyzowana
 • Cylinder nośny z pierścieniem próżniowym - doskonały transport klina wokół cylindra nośnego 
 • W pełni zautomatyzowany system przerzutu wstęgi za pomocą "bąbla" - łatwa wymiana tamburów z automatycznym systemem klejowym
 • Podajnik tamburów z magazynem tamburów - łatwy i szybki załadunek tamburów
 • Cylinder nośny rowkowany - dobre odprowadzanie powietrza spod papieru
 • System hamulców - szybsze zatrzymanie pełnego zwoju
 • Dobry i bezpieczny dostęp do zwojów - łatwe manualne sprawdzanie jakości
 • Stabilizatory wstęgi typu blaszkowego - dobre prowadzenie wstęgi
 • Zaprowadzanie rurowe - szybkie i efektywne z czasem zaprowadzania mniej niż 30 s.
 • Rozrusznik tambura - łatwy i pewny przerzut
 • Dobry i bezpieczny dostęp do obszaru pomiędzy cylindrem Yankee a nawijarką - łatwe czyszczenie tego obszaru
Contact us
e-mail:marketing@pmpgroup.com
Follow us: