Intelli-Press™

prasa tissue pl

Konstrukcja prasy jest kompaktowa i z wykorzystaniem zainstalowanych pomostów zapewnia doskonały dostęp do wszystkich ważnych obszarów.

Operacja wymiany filcu jest łatwa i szybka dzięki specjalnemu wyposażeniu i częściowej konstrukcji typu cantilever. Konstrukcja prasy umożliwia osiąganie wysokiej suchości wstęgi, która jest wprowadzana na powierzchnię cylindra Yankee. Tam, dzięki układowi suszenia wstęga jest suszona do poziomu ok. 5% wilgotności.

Zalety prasy PMP Intelli-Press®:

 • Specjalny układ prasy, z 7-ma wałkami filcowymi – dobry dostęp do każdej części urządzenia
 • Walec ssący - gładkie prasowanie z efektywnym odwadnianiem
 • Hydrauliczny układ docisku walca ssącego - stabilna praca bez drgań
 • Pionowy napinacz filca - lepsza praca i wygoda w użytkowaniu
 • Łatwa i szybka wymiana filca - mniej niż 2 godziny
 • Konstrukcja kwasoodporna - stal kwasoodporna w części mokrej do osi cylindra Yankee
 • Przecinarka klina do wygodnego zaprowadzania wstęgi - łatwe i szybkie zaprowadzanie
 • System bezpieczeństwa kontroli biegu filca - minimalizacja uszkodzeń filca
 • Automatyczna regulacja biegu filca - osiągnięcie dłuższej żywotności filca
 • System kondycjonowania filcu - wysokociśnieniowy natrysk z oscylacją zsynchronizowaną z aktualną prędkością liniową sita
 • System pomostów - łatwa i wygodna obsługa (włączając przejścia do strategicznych obszarów filcu)
Contact us
e-mail:marketing@pmpgroup.com
Follow us: