Informacje ogólne

PMP Tissue Line

Zadaniem producenta jest zawsze jak najlepsze dopasowanie do potrzeb odbiorców tu i teraz, ale także zapewnienie elastyczności instalacji na przyszłość. Priorytetem jest perfekcyjna jakość produktu finalnego oraz niezawodność technologii. W maju 2014, podczas targów CIDPEX w Chengdu, w Chinach, PMP oficjalnie zaprezentuje nowe oblicze marki Intelli-Tissue®: rodzinę maszyn Intelli-Tissue® EcoEc i Intelli-Tissue® Advanced.

Rodzina maszyn Intelli-Tissue® EcoEc to rozwiązania doskonałe dla klientów z rynków rozwijających się, zainteresowanych technologią dającą szansę na produkcję bardzo dobrej jakości tissue przy zachowaniu ultra niskich poziomów konsumpcji mediów. Obecnie PMP oferuje maszynę Intelli-Tissue® 1200 EcoEc (wydajność: 50-60 t/d). Jest to rozwiązanie klasycznego Crescent Formera ze skupieniem na zaaplikowaniu niezbędnych klientowi rozwiązań. Kombinacja układu dwuprasowego, rowkowanego, stalowego cylindra Yankee (12’) oraz parowej nakrywy (odpowiednio: uproszczonej lub klasycznej) pozwala na osiąganie ultra niskich poziomów konsumpcji mediów. Klasyczna szerokość instalacji (2,85 m na nawijaku) pozwala na bezproblemową inkorporację linii w budynku papierni. Technologia EcoEc – zapewnia szybki zwrot koszów inwestycji i współistnieje w :…”harmonii z naturą”.

Rodzina maszyn Intelli-Tissue® Advanced to rozwiązania idealne dla klientów, którzy posiadają już doświadczenie w produkcji tissue i poszukują sposobu na rozszerzenie portfolio produktów finalnych poprzez nadanie im nowych cech oraz podniesienie wydajności. Maszyny z linii Advanced zapewniają wydajności powyżej 75 ton/dzień. Zaaplikowana technologia (Crescent Former w układzie jednoprasowym, ze stalowym cylindrem Yankee 15/16/18 stóp i wysokowydajną nakrywą odpowiednio parową lub gazową), ma za zadanie osiąganie jak najlepszej jakości finalnego produktu – miękkość na poziomie premium, doskonałe rezultaty przy badaniu poprzez dotyk (hand-feel) i zbudowanie wartości dodanej, która pozwoli otworzyć drzwi do nowych nisz rynkowych. Do wyboru są trzy maszyny - Intelli-Tissue® 1500 Advanced (wydajność: 75 t/d), Intelli-Tissue® 1800 Advanced (wydajność: 90 t/d) i Intelli-Tissue® 2100 Advanced (wydajność: 110 t/d). Największym zainteresowaniem rynku nadal cieszą się maszyn o szerokości na nawijaku (2,7- 2,75 m). Jednak dla klientów zainteresowanych wyższymi paramentami produkcyjnymi, linia Advanced oferuje również możliwość zaaplikowania maszyn pod wymienionymi wyżej szyldami o szerokości na nawijaku 3,6 – 3,65 m (do 145 t/dzień). Maszyny z rodziny Advanced mają w sobie wysoki potencjał rozwojowy na przyszłość. W zależności od potrzeb i gustów klientów aplikowane są różnorodne rozwiązania zapewniające zdefiniowane cele i dające potencjalne pole do poszukiwań innowacji. Technologia Advanced zapewnia wysoką elastyczność w realizacji procesu i zapewnia „wysoko- technologiczne działanie”.

We wszystkich przypadkach, PMP oferuje pełną współpracę zarówno w scenariuszu podziału dostaw z klientem jak i rozwiązań pod klucz.

Obecnie, oprócz całych linii technologicznych, PMP Group dostarcza także modernizacje typu Phoenix Concept™ w trzech scenariuszach: podstawowym (Phoenix Concept™ BASIC), rozszerzonym (Phoenix Concept™ ADVANCED) oraz instalując rozwiązania najbardziej rozbudowane (Phoenix Concept™ PREMIUM).

 

Contact us
e-mail:marketing@pmpgroup.com
Follow us: