Serwis walców

Aby spełnić wymagania naszych klientów, PMP Group dostarcza kompletne usługi dla różnych rodzajów walców z maksymalną średnicą 2000 mm oraz maksymalną długością 10 000mm

W zależności od stanu dostarczonego walca, możliwe są dwa scenariusze działań: wymiana elementów na nowe lub regeneracja. Jest również możliwa modernizacja walców wraz ze zmianą paramentów i ich funkcji.

Podczas serwisów, przeprowadzany jest montaż wewnętrzny wszystkich komponentów, a także reguluje zakresy działania. Za każdym razem po montażu, walce są wyważane zgodnie z kryteriami projektowymi oraz operacyjnymi parametrami.

 Typowa inspekcja walca ssącego jest skupiona na kontroli i ocenie stanu poszczególnych elementów:

 • weryfikacja stanu powłoki i płaszcza walca
 • sprawdzanie tolerancji pasowania i nacisku
 • łożyska
 • czopy
 • skrzynki ssące
 • wyposażenie wewnętrzne
 • spoiny
 • kondycje natrysków
 • uszczelki wzdłużne
 • elementy sterujące

Dla pozostałych rodzajów walców wykonuje się następujące działania:

 • weryfikacja stanu powłoki i płaszcza walca
 • sprawdzanie tolerancji pasowania i nacisku
 • sprawdzanie stanu łożysk
 • kontrola czopów

Odwiedź stronę internetową: www.fast-service.pl

Contact us
e-mail:marketing@pmpgroup.com
Follow us: