Usługi serwisowe w papierniach

Zapewniamy profesjonalne usługi dla papierni w następującym obszarze:

  • Montaż urządzeń i maszyn papierniczych w papierniach
  • Ustawienia optyczne istniejących urządzeń, MP oraz nowych elementów
  • Relokacja istniejących maszyn papierniczych – Koncepcja Feniks
  • Usługi konserwacyjne i renowacje części MP oraz urządzeń wspomagających (pompy, walce itp.)
Contact us
e-mail:marketing@pmpgroup.com
Follow us: