Usługi inżynieryjne

 PMP jako firma technologiczna oferuje szeroki zakres usług inżynieryjnych, począwszy od aplikacji, poprzez zarządzanie projektami, projekty technologiczne, projektowanie, detalowanie, produkcja z pełnym nadzorem inżynierów, montaż wstępny, montaż u klienta, rozruch mechaniczny oraz technologiczny, optymalizacja, pomiary terenowe, analiza bezpieczeństwa oraz doradztwo. Nasz doświadczony, wykwalifikowany i oddany zespół gotowy jest aby dzielić się wiedzą z klientami i pomoże rozwiązać wszystkie problemy. Współpracujemy z przemysłem papierniczym, a także innymi partnerami branżowymi.

 Zakres działalności:

 • Aplikacja (włączając technologie)
 • Inżyniering (Projektowanie i Detalowanie)
 • Produkcja pod nadzorem inżynieringu
 • Montaż i uruchomienie
  • montaż wstępny w warsztacie PMP oraz montaż u klienta przy nadzorze inżynieryjnym
  • odbiory oraz zatwierdzenie techniczne maszyn i urządzeń na warsztacie PMP oraz u klienta
  • nadzór montażu w papierni
  • rozruch oraz wspieranie podczas uruchomienia
 • Usługi w papierniach
  • diagnostyka sprzętu
  • serwisy techniczne i mechaniczne maszyn papierniczych
  • wsparcie po uruchomieniu maszyny papierniczej
 • Doradztwo inżynieryjne
  • analiza bezpieczeństwa maszyn papierniczych
  • analiza dynamicznej stabilności istniejących struktur metodą elementów skończonych (FEM)
  • analiza wibracyjna i monitorowanie maszyn papierniczych
  • rozwiązywanie usterek i awarii w istniejących maszynach papierniczych
  • wsparcie i doradztwo w sprawie utrzymania maszyn
  • inżynieria wsteczna

 Nowoczesne oprogramowanie inżynieryjne:

 • SolidWorks
 • DBWorks (DBInventor)
 • CADSIM Plus
 • COSMOSWorks
 • AutoCAD 2012
 • AutoCAD Mechanical
 • Autodesk Inventor

Funkcje inżynierii PMP:

 • podstawa firmy technologicznej
 • podstawowe procesy przy realizacji projektu (od aplikacji do optymalizacji MP) bazujące w oparciu o standardy ISO
 • konsultacje z partnerami zewnętrznymi z zakresu technologii
 • nowoczesne oprogramowanie 3D
 • projektowanie metryczne i z tabeli formatów/ projektowanie w układzie SI oraz w układzie jednostek imperialnych
 • współpraca z ośrodkami badawczo-rozwojowymi (Politechnika Wrocławska, Instytut Papiernictwa i Poligrafii Politechniki Łódzkiej)

Zalety inżynierii w PMP:

 • doświadczona grupa projektantów, konstruktorów i starszych aplikantów (60 osób)
 • własne moce produkcyjne 70 000 roboczogodzin/rocznie; 30 000 roboczogodzin/rocznie w kooperacji
 • doświadczenie w uruchomieniach maszyn zdobyte na całym świecie
 • elastyczne podejście – zaangażowanie na każdym etapie projektu
 • umiejętności komunikacyjne oraz rozumienie przemysłu papierniczego
 • profesjonalizm – koncentracja na realizacji zadań i rozwoju organizacji
Contact us
e-mail:marketing@pmpgroup.com
Follow us: