Former Intelli-Top®

former paper pl

Górna jednostka odwadniająca Intelli-Top® to jeden z kluczowych komponentów platformy Intelli-Technology®. Former, zlokalizowany na sicie płaskim umożliwia odwodnienie wstęgi papieru w górę. Instalacja urządzenia pozwala na poprawę jakości obu stron wstęgi papieru. Ponadto urządzenie zwiększa możliwości odwadniania w sekcji sitowe.

Former Intelli-Top® może być zainstalowane blisko wlewu. Niemniej lokalizacja formera na sicie dyktowana jest przez poziom stężenia gramatury we wstędze papieru.

Zalety formera Intelli-Top®:

  • Zmniejszenie poziomu wigotności w sekcji sitowej
  • Poprawa jakości obu stron wstęgi papieru
  • Zwiększona efektywność usuwania wody pozwala na skrócenie sita
  • Urządzenie zainstlowane na istniejącej maszynie umożliwia podniesienie prędkości maszyny
  • Konstrukcja formera Intelli-Top® daje możliwość dostarczenia do papierni kompletnego zmontowanego urządzenia - rozwiązanie pozwala na ograniczenie czasu postoju maszyny
Contact us
e-mail:marketing@pmpgroup.com
Follow us: