Prasa zaklejająca Intelli-Sizer™

msp pl

W odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku papierniczego, niedawno PMP Group poszerzyło swoją platformę Intelli-Technology® o kolejny produkt prasę zaklejającą Intelli-Sizer™Metering Size Press. PMP oferuje zarówno prasy zaklejające wyposażowe w głowicę zaklejającą jak i prasy zaklejające kałużowe. Prasy zaklejające PMP są dostosowane do pracy ze skrobią jak i pigmentami. Urządzenie umożliwia polepszenie określonych właściwości wytrzymałościowych wstęgi papierniczej.

PMP Intelli-Sizer™ Metering Size Press benefits:

  • Eliminacja "kałuży" - w przypadu zastosowania prasy zaklejającej typu metering,
  • Poprawa profilu wilgotności wstęgi na tamburze,
  • Grubość filmu zaklejającego jest kontrolowana i niezależna of prędkości operacyjnej maszyny,
  • Możliwość skrócenia sekcji suszącej przy instalacji prasy zaklejającej typu metering,
  • Zwiększenie wytrzymałości wstęgi papieru na rozciąganie.
Contact us
e-mail:marketing@pmpgroup.com
Follow us: