Prasa szerokiego docisku Intelli-Nip®

prasa paper pl

W ostatnich latach, firma PMP Group położyła duży nacisk na rozwój prasy szerokiego docisku Intelli-Nip®. W porównaniu do tradycyjnych układów prasowych, rozwiązania technologiczne zastosowane w prasie szerokiego docisku wyraźnie zwiększają suchość wstęgi papieru wychodzącego z sekcji prasowej. Ponadto wstęgę charakteryzuje bardziej zwarta struktura, co przekłada się na poprawę ciągłości pracy maszyny papierniczej. Pomimo większego zużycia energii w napędach sekcji prasowej, instalacja prasy Intelli-Nip® umożliwia zmniejszenie zużycia pary niezbęnej do ogrzewania cylindrów suszących. Co przekłada się na możliwość skrócenia sekcji suszącej.

W swojej ofercie PMP Group posiada dwa rozmiary modułów shoe. Średnica zewnętrzna większego modułu jest równa 1500 mm, a jego maksymalna długość może siegnąć nawet 7 metrów. Mniejszy moduł, posiada średnicę zewnętrzną w wielkości 1300 mm i może zostać zainstalowany na maszynach papierniczych o szerokości do 5000 mm. Konstrukcja pozwala na pracę z naciskiem od 700 do 1050 kN/m

Zalety prasy szerokiego docisku Intelli-Nip®:

  • zmniejszenie zużucia pary w sekcji suszącej
  • zwiększenie suchości po prasie nawet o 5-10% w porównaniu do tradycyjnego rozwiązania
  • mozliwości skrócenia sekcji suszącej oraz oszczędności energi o 15-30%
  • improved paper machine runnability and fewer web breaks
  • poprawa parametrów gotowego wyrobu papierniczego, m.in. pulchności oraz sztywności
Contact us
e-mail:marketing@pmpgroup.com
Follow us: