Platforma Intelli-Technology®

W odpowiedzi na potrzeby rynku, PMP Group przedstawia platformę Intelli-Technology® jako kompaktowe i elastyczne rozwiązanie dla producentów papieru. Platforma Intelli-Technology® została zaprojektowana w sposób umożliwiający uzyskanie niższych kosztów oraz zwiększenie oszczędności papierni. Poprzez "rozwiązania optymalne kosztowo", firma rozumie racjonalne inwestycje, indywidualne podejście do każdego z projektów i tam gdzie jest to możliwie łączenie nowych kluczowych technologicznych komponentów z odnowionymi częściami maszyny papierniczej.

Dla wytwórców papierni firma PMP Group opracowała trzy scenariusze inwestycji z użyciem elementów platformy Intelli-Technology®. Pierwszą z nich jest dostawa kompletniej linii maszyny papierniczej do wytwarzania papierów specjalnych. Kolejna to klasyczne przebudowy maszyny papierniczej, zawierające wymianę poszczególnych sekcji lub konkretnych urządzeń na elementy z platformy Intelli-Technology®. Celem takiej modernizacji jest zwiększenie możliwości produkcyjnych lub poprawa jakości papieru. Ostatnim rodzajem inwestycji proponowanych przez PMP Group jest przeprowadzenie modernizacji maszyny z użyciem nowych sekcji z platformy Intelli-Technology® oraz "odświeżonych" elementów z istniejącej przeniesionej maszyny. Ten rodzaj projektów, nazywane jest przez PMP Group jako Koncepcja Feniks - wartość dodana dla istniejących maszyn.

Platforma PMP Intelli-Technology® składa się z sześciu kluczowych produktów: wlewu hydraulicznego Intelli-Jet V®, formera Intelli-Top®, prasa szerokiego docisku Intelli-Nip® (z modułem shoe), prasa zaklejająca Intelli-Sizer™, mikrokrepiarka Intelli-MicroCrepe™ oraz nawijarka Intelli-Reel®.

Intelli-Technology Platform

Contact us
e-mail:marketing@pmpgroup.com
Follow us: