Rozwiązania dla przemysłu papierniczego

PMP Group, globalna korporacja, w swojej ofercie dla wytwórców papieru oferuje kompletne maszyny do produkcji papierów specjalnych (papiery MG) oraz komponenty maszyny papierniczej platformy Intelli-Technology®. PMP Group specjalizuje się także w przebudowach i modernizacjach ciągów technologicznych do produkcji papierów.

Wspomniana powyżej platforma Intelli-Technology® składa się z pięciu kluczowych produktów: wlewu hydraulicznego Intelli-Jet V®, górnej jednostki odwadniającej - formera Intelli-Top®, prasy szerokiego docisku Intelli-Nip®, prasy zaklejającej Intelli-Sizer™, mikrokrepiarki Intelli-MicroCrepe™ oraz nawijarki Intelli-Reel®.

W odpowiedzi na zapotrzebowanie w przemyśle papierniczym PMP Group rozszerzyło swoją ofertę o przebudowy Phoenix Concept™ - kompleksowo przeprowadzane projekty z wartością dodaną. Doświadczenie PMP Group wskazuje trzy główne rodzaje przebudów maszyn papierniczych oraz maszyn do produkcji papierów higienicznych: przebudowy typu Phoenix Concept™ BASIC, przebudowy typu Phoenix Concept™ ADVANCED oraz przebudowy typu Phoenix Concept™ PREMIUM. Więcej informacji o przbudowach oferowanych przez PMP znajduje się tutaj. Tak jak feniks odradza się z popiołu, tak PMP Group daje nowe życie maszynie papierniczej.

Contact us
e-mail:marketing@pmpgroup.com
Follow us: