Jakość

System Zarządzania Jakością wdrożony w PMP Group opiera się na filozofii PN-EN ISO 9001:2010, ale jest w rzeczywistości samodzielnie zaprojektowanym systemem nazwanym „Quality System PMP 2010”. Główną ideą było zebranie najlepszych elementów systemów (ISO 9001, ISO 14001, ISO 18001) a następnie dostosowanie do konkretnych i aktualnych potrzeb i wymagań firmy.

Polityka zarządzania jakością w PMP Group, jest następująca:

 •  Produkcja, serwis oraz produkty, które spełniają, a nawet przewyższają oczekiwania klientów
 •  Partnerska współpraca z klientami i dostawcami w celu nieustającej polepszania wyników wspólnych działań, utrzymanie mienia, renowacje, w celu zapewnienia jakości oraz dotrzymania terminów
 •  Dbałość o utrzymanie w dobrej kondycji oddziałów PMP, zapewnia odpowiednią jakość dostaw oraz dotrzymanie terminów
 • Utrzymanie wykwalifikowanych i profesjonalnych zespołów, poprzez zapewnienie im stałego rozwoju, wspierania pracy zespołowej oraz ich pełnego zaangażowania w działania firmy
 •  Wdrażanie nowoczesnych rozwiązań w bieżącej pracy
 •  Audyty wewnętrzne i zewnętrzne oraz działania korygujące i zapobiegawcze.

 Kontrola Jakości:

 • wewnętrzny system zarządzania jakością PMP Quality oparty na ISO 9001 (kontrola wewnętrzna oraz podwykonawców)
 • precyzyjne definiowanie procesów oraz celów – całkowita koncepcja jakości
 • główne odpowiedzialności pracowników w obszarze jakości
 • 3 sposoby identyfikacji – (zielony - zatwierdzone, należy sprwadzić, żółte – powtórnie/naprawiony, czerwony – odrzucony)
 • Wszystkie etapy rejestrowane są w systemie ERP

Zakres pomiarów wykonany za pomocą urządzeń laserowych, włączając pomiary geodezyjne dostosowane do pomiarów maszyn i urządzeń, w szczególności:

 • Pomiary prostopadłości i równoległości elementów maszyn
 •  Pomiary płaskości elementów wielkogabarytowych
 •  Pomiary prostoliniowości elementów wielkogabarytowych
 •  Pomiary kontrolne pozycji geometrycznych maszyn (wyrównywanie optyczne)
 •  Dostosowanie systemów napędów przegubowych
 •  Ocena kondycji łożysk wraz z wnioskami z analizy wibracyjnej

Contact us
e-mail:marketing@pmpgroup.com
Follow us: