Możliwości produkcyjne

Biorąc pod uwagę wszystkie oddziały PMP Group znajdujące się na 3 kontynentach (Europa, Azja, Ameryka Północna), w istniejących 14 halach produkcyjnych moce produkcyjne są następujące:

Obróbka i szlifowanie Spawanie  Montaż
 Godziny pracy 30 000 godz./msc. 33 500 godz./msc. 16 000 godz./msc.
 Powierzchnia użytkowa 15 000 m² 17 000 m² 5 500 m²
 Najwyższa hala 7,5 m 17 m 17 m
 Najdłuższa hala 145 m 101 m 115 m
Liczba suwnic: 13 12 12
 Największy udźwig: 32 t 16 t 32 t
Contact us
e-mail:marketing@pmpgroup.com
Follow us: