Misja i Wizja

niedziela, 21 wrzesień 2014 00:00

Misja

PMP, skuteczna firma w mądrym wykorzystaniu wiedzy, w realizacji oczekiwań Klientów, przynosząca dumę Pracownikom i Właścicielom.

Wizja

Działając w oparciu o Kodeks Wartości PMP, zapewniamy Klientom i Partnerom osiąganie sukcesów, a naszym Pracownikom satysfakcjonujące środowisko pracy sprzyjające rozwijaniu talentów i spełnianiu marzeń. Osiągamy to dzięki mistrzostwu w dostrzeganiu szans, uczeniu się, innowacyjności i elastyczności we współpracy z Partnerami.

Contact us
e-mail:marketing@pmpgroup.com
Follow us: