PMP Group - międzynarodowy producent maszyn papierniczych

czwartek, 04 październik 2012 00:00

Firma PMP Group wspiera przemysł papierniczy od 160 lat. Swoją tożsamość firma kreowała przez lata jako H.Fullner, Fampa, Beloit Corporation, a od 2000 PMP Group. PMP to prywatne, przedsiębiorstwo z sektora średniego o polsko-amerykańskim kapitale, które oferuje wysokiej jakości produkty oraz usługi. PMP gwarantuje elastyczne podejście do każdego projektu i stałą koncentrację na partnerstwie oraz poszukiwaniu korzystknych rozwiązań. Jako globalny gracz, PMP zatrudnia pracowników w Polsce Chinach i Stanach Zjednoczonych (ponad 650 osób). W ciągu ostatnich pięciu lat PMP zanotowało zwrost sprzedaży o 28%.

PMP Group działa na rynkach całego świata, najwięcej referencji firmy znajduje się w Ameryce Północnej (Stany Zjednoczone, Kanada), Azji (Chiny, Indonezja, Tajwan, Indie) i w Europie (Rosja, Niemcy, Polska, Czechy, Ukraina, Francja, Wielka Brytania). W ciągu ostatnich 15 lat, PMP przeprowadziło ponad 174 projektów (nowe maszyny oraz przebudowy maszyn) w 26 krajach, w sumie dla 110 klientów. PMP Group jako międzynarodowy producent maszyn papierniczych oferuje przebudowy instniejących linii technologicznych (instalując nowe sekcje maszyny takie jak wlewy hydraliczne, formery, prasy szerokiego docisku, prasy zaklejające, nawijarki z platformy Intelli-Technology®) oraz nowe linie produkcyjne tissue (platforma Intelli-Tissue®). Wśród światowych referencji znajdują się projekty dokonane dla korporacji P&G, Smurfit Kappa, Mondi, APP, YFY oraz dla prywatnych wytwórców papierów.

certyfikat wiartgodnosci biznesowej 2014

Contact us
e-mail:marketing@pmpgroup.com
Follow us: