Korzenie PMP Group

czwartek, 04 październik 2012 00:00

W okolicach Jeleniej Góry, na Dolnym Śląsku, manufaktura wytwarzania papieru rozpoczęła się w drugiej połowie XVI w. Głównym czynnikiem wpływającym na rozwój czerpalni były dobre warunki wodne. Z czasem, czerpalnie przekształciły się w papiernie. W połowie XIX wieku, ich pokaźna ilość wpłynęła na zwiększony popyt na usługi remontowe maszyn papierniczych. W roku 1854, Heinrich Füllner zdecydował wykorzystać tą sytuację i wybudował w Cieplicach (obecnie dzielnica Jeleniej Góry) zakład produkujący i remontujący maszyny papiernicze. Tutaj rozpoczyna się historia PMP Group.

hist1

Po zakończeniu drugiej wojny światowej nastąpiła zmiana przebiegu granic Polski, w wyników której Dolny Śląsk stał się częścią Polski. Ówczesny polski rząd zadecydował o kontynuacji tradycji budowy maszyn papierniczych. Cieplicą Fabrykę Maszyn Papierniczych z czasem zaczęto nazwać Fampą. W roku 1964, Fampa zmodernizował park maszynowy oraz infrastrukturę zakładu. Krótko po tym, fabryka uzyskała licencję od brytyjsko-amerykańskiej korporacji Beloit-Walmslays, która pozwoliła firmie na oferowanie najnowszych rozwiązań we wschodniej Europie, Chinach, Kubie oraz Turcji.

020304 

W latach 90-tych XX wieku, Fampa została przejęta przez korporację Beloit i zmieniła nazwę na Beloit Poland. Przez prawie 10 lat, Beloit prowadził działalność w Jeleniej Górze. W tym czasie korporacja zainwestowała ogromne środki finansowe w implementacje nowoczesnego systemu komputerowego oraz modernizacje biurowca. W celu zapewnienia papierniom szybszej realizacji usług serwisowych, w roku 1994, korporacja Beloit uruchomiła swój kolejny oddział - Beloit Fast Service (zlokalizowany w Świeciu). Zakład zajmował się naprawą oraz odnawianiem urządzeń linii technologicznych produkujących papier. Beloit Fast Service specjalizował się głównie produkcją oraz serwisem wałów maszyny papierniczej.

Rok 2000, był niezwykle trudnym okresem dla korporacji Beloit. Światowy lider branży papierniczej zbankrutował. Menadżerowie z Polski oraz ze Stanów Zjednoczonych przejęli fabrykę Beloit Poland i utworzyli przedsiębiorstwo PMPoland S.A. Podczas pierwszego zebrania Rady Nadzorczej wybrano na prezesa korporacji Zbigniewa Manugiewicza, który jest związany z firmą od roku 1979.

050607

Główną różnica pomiędzy nowoutworzoną firmą a jej poprzednikiem jest fakt, że PMPoland jest całkowicie niezależną firmą odpowiedzialną za projektowanie, wytwarzanie urządzeń stosowanych w przemyśle papierniczym, oraz marketing i sprzedaż.

Przełomowym momentem dla PMP Group było otwarcie nowego oddziału produkcyjnego w Chinach - PMP IB (Changzhou) Machinery and Technology. Obecnie PMP Group łączy 5 oddziałów: PMPoland S.A. (główna siedziba PMP Group), PMP Fast Service (odpowiedzialny za wytwarzanie i modernizacje walców), PMP Americas (biuro handlowe w Stanach Zjednoczonych), PMP IB (Changzhou) Machinery and Technology (centrum doskonalenia maszyn do produkcji papierów higienicznych IT900 EcoEc oraz nawijarek Intelli-Reel) oraz PMPKonmet (wytwarzanie konstrukcji ze stali miękkich oraz kwasoodpornych).

Contact us
e-mail:marketing@pmpgroup.com
Follow us: