Zarząd Korporacji

czwartek, 04 październik 2012 00:00

Mirosław Pietraszek
Prezes PMP Group

Wojciech Niemczyk
Wiceprezes - Technology & Sales

Zbigniew Manugiewicz
Członek Rady Nadzorczej Dyrektorów PMP

Przemysław Klimczak
Wiceprezes - Business Development & Marketing

Bogdan Łada
Prezes Rady Nadzorczej, Dyrektor Finansowy

Bogusław Dobrosielski
Prezes PMP Fast Service

Frank Yu
Prezes PMP IB

Jarosław Kuzioła
Prezes PMPKonmet

Robert Matuska
Prezes PMP Americas

Contact us
e-mail:marketing@pmpgroup.com
Follow us: